case-industry-group-logo

Board of Directors

Board of Directors
Değerli Çözüm Ortaklarımız ve Kıymetli Çalışanlarımız,

Case Industry group a.ş, kurulduğu yılından bu yana hem Türkiye ekonomisi başta olmak üzere hem de faaliyet yürüttüğü diğer ülkelerin ekonomileri için katma değer üretiyor. Geçmişte ve günümüzde büyük işler başardığımızı, bundan sonra da başaracağımızı bilmenin güvenini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Case şirketler grubu olarak yalnızca kendi özgün kurum kültürümüzün değil, aynı zamanda tüm faaliyetlerimizde etki yaratmayı önceliklendiren karar ve hareket tarzımızı sürdürmeye gayret edeceğiz.


Case Industry group a.ş, üstlendiği projelerde sergilediği tutku ve uzmanlıkla faaliyet yürüttüğü sektörlerin ön saflarında yer alıyor ve bu doğrultuda var gücümüz ile çalışıyoruz, yurt içinde ve yurt dışında en iyi uygulamaları hayata geçirmek üzere çalıştık, bunu yaparken de uzmanlığımız, iddiamız, verimliliğimiz ve iş ahlâkımızla çok sayıda ödülün yanı sıra çok kısa bir sürede uluslararası ölçekte bilinirlik kazandık. Uluslararası pazarlarda büyüyoruz ve bizi biz yapan değerleri koruyarak büyümeye devam edeceğiz.

Geleceğimizi planlarken dikkatli ve stratejik davranıyor; yürüttüğümüz faaliyetlerde sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiriyoruz. Faaliyetlerimizi yurt içinde ve yurt dışında özenle genişleterek, Case uzmanlığını dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Başardıklarımızla gurur duymalıyız, gelecekte başarmayı planladıklarımızla da gurur duymalıyız. Yaptığımız işte bir endüstri lideri olarak ülkemizi küresel düzeyde temsil ettiğimizi unutmamalıyız. Case, hepimizin yararına olacak biçimde büyümeye devam edecek.

Case, her zaman sosyal yatırımlarının üstlendiği görevlerle orantılı olmasına gayret ettik. Faaliyetlerimizin sadece yerel ve uluslararası standartları aşmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda çevresel sorumluluklarımızın bilincinde olmamız hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim konusunda kararlı olduğumuzu kanıtlamak üzere “Share for Science” platformu gibi gibi cesur adımlar attık ve daha bir çok sosyal proje içinde girişimlerde bulunmaktayız. Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim konusunda taahhütlerde bulunurken, bu alanda öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımızla 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi paylaştık ve bu hedeflere ulaşmaya kararlıyız. Bu alanın taleplerine karşı çevik olacağız.

Case Industry group a.ş ailesinin bir parçası olan çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza her zaman minnettarız. İlişkimize verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.


CASE INDUSTRY GROUP A.Ş.